VW - Audi 1.8T - Longitudinal

Longitudinal Audi A4 1.8t - Passat 1.8T K03 Turbo Upgrade

Applications
Mark Model Year Type H.p. Engine T. Family T. Code O.E.M T. Code
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 95-99 1.8L P 150HP AEB K03 53039880005 058145703L
PASSENGER CARS AUDI A6 1.8T - 150HP 97-99 1.8L P 150HP AEB K03 53039880005 058145703L
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 36161 1.8L P 150HP ANB K03 53039880025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 99-01 1.8L P 150HP ANB K03 53039880025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A6 1.8T - 150HP 36161 1.8L P 150HP ANB K03 53039880025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A6 1.8T - 150HP 99-01 1.8L P 150HP ANB K03 53039880025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 36161 1.8L P 150HP APU K03 53039880029 058145703J/N
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 99-01 1.8L P 150HP APU K03 53039880029 058145703J/N
PASSENGER CARS AUDI A6 1.8T - 150HP 36161 1.8L P 150HP APU K03 53039880029 058145703J/N
PASSENGER CARS AUDI A6 1.8T - 150HP 99-01 1.8L P 150HP APU K03 53039880029 058145703J/N
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 01-02 1.8L P 150HP AVJ K03 53039880058 06A145704S
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 01-02 1.8L P 150HP AVJ K03 53039880058 06A145713B
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 40180 1.8L P 150HP AVJ K03 53039880058 06A145704S
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T - 150HP 40180 1.8L P 150HP AVJ K03 53039880058 06A145713B
PASSENGER CARS AUDI A4 1.8T Quattro - 190HP 03- 1.8L P 190HP BEX K03 53039880073 06B145703B
PASSENGER CARS AUDI Turbo 2000 1.8T 180 APP K03 5303-970-0052 06A145704T
PASSENGER CARS AUDI A4 T 1999 1.8T 150 AEB K03 53039700005 058145703L
PASSENGER CARS AUDI A6 T 1999 1.8T 150 AEB K03 53039700005 058145703L
PASSENGER CARS AUDI A4 T 1996 1.8T 150 AEB K03 53039700013 078145703B
PASSENGER CARS AUDI A4 T 1998 1.8T 150 ANB K03 53039700025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A6 T 1998 1.8T 150 ANB K03 53039700025 058145703K
PASSENGER CARS AUDI A4 T 1999 1.8T 150 APU K03 53039700029 058145703J
PASSENGER CARS AUDI A6 T 1999 1.8T 150 APU K03 53039700029 058145703J
PASSENGER CARS VOLKSWAGEN PASSAT T 1995 1.8T 150 1.8T 20V K03 53039700005 058145703C
PASSENGER CARS VOLKSWAGEN Passat 1.8T - 150HP 99-99 1.8L P 150HP ANB K03 53039880025 058145703K
Audi A4/A6 1.8T 1.8-5V K03 5303-970-0025 5303-710-0511
Volkswagen Passat 1.8T 1.8-5V K03 5303-970-0025 5303-710-0511
Volkswagen Passat 1.8T 1.8-5V K03 5303-970-0029 5303-710-0511
Audi A4/A6 1.8T 1.8-5V K03 5303-970-0029 5303-710-0511

store button

naprawa turbin, serwis
turbosprężarek